jeudi, avril 06, 2017

BET, Demokrasi Ap Explike Nou Kiyès Li Ye E Koman'l Fè Kòb Sou Show Demo...