mardi, novembre 15, 2016

Mesaj Prezidan Repiblik la pou envite pèp la al vote nan eleksyon, 20 No...