vendredi, octobre 09, 2015

PHOTO : Rutshelle Nan-TERAPI !!!


Staff Palecho.com a te mennen yon ti investigasyon Sou dosye Rutshelle e RoodyRoodboy la nou trouve foto sa .Ki sa  Ki mennen Tout Istwa sa ta sanble Pandan atis la Roodyroodboy  ta fe 2 Semén  Deyo  Rutshelle t'ap Pile e  Troubleboy t'ap  Pyafe, Roody rood Boy Ki sispék Vwazen an ap jwe nan Jwét li , te mennen investigasyon pa'l  Li ta va jwenn anpil Foto ki pa ta fé Li Plezi , Roodyroodboy Te Wonfle Rutshelle pandan li tap domi   ,Rut  la ta samble pran anpil kou nan figi li ,dapré zanmi fanmi Pròch atis la ,Kounya Rutshelle ap pran Terapi - Pou'l  figi'l ka anfò'm .


Video Kote Trouble Boyz ap esplike Koman Li renmen  Vwazine , men vwazine nan pa nan laj li , se kounya tout moun wé ki vwazine li t'ap pale " Rutshelle" . Eske Vwazen an ta sipoze ale jwe nan manje Vwazen 'an .