samedi, février 22, 2014

Tonton Bicha Gen Amidal

Opions : Tonton Bicha komedyen pep la ane sa pa ka chante nan kanaval Jaz li Brothers Posse ki gen pou  Tit " Chochonet " akoz li gen Amidal  ,Ala Granmoun  gen Nan kòl  ,Brothers Posse se jazz pa'l E Granmoun nan fé Pati Tet kale  a, Tonton Bicha Pran nan Cho ak Don Kato pandan yo nan studio a ,2 Pye Granmoun nan Pran nan yon sel Soulye ,Goj fe mal   maladi a Tou Atake Granmoun nan , Tonton Bicha di  nan Cho  nan , Chochonet  ,Menm kote a Granmoun nan tou gen  Amidal .Nou swete granmoun nan refé lot ane men 4 Bar , li ta bay fanatik yo .